HAKKIMIZDA

MİSYON VE VİZYONUMUZ

   Tüm dünyada işyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için metotlu çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde bu çalışmalar gerek işyerlerinin önleme politikaları gerekse ulusal mevzuatlar çerçevesinde sınırları çizilerek hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Kapsam ve içeriğimiz; Mesleki risklerin önlenmesine, sağlık ve güvenliğin korunmasına ve güvenlik kültürü konusunda bilinç oluşturulmasına katkıda bulunmak adına işveren ve çalışanların bilgilenmesi için çeşitli sektör ve risk esasları doğrultusunda herhangi bir ticari amaç gütmeden sitemizde sağlık ve güvenlik konularında teori ve pratiği de esas alarak bilgiler sunmaktır. Sitemizde bulunan yazılar; ilgili standartlar, akademik makale, tez,seminer, toplantı ve iş dünyasında yaşananların gözlemlenmesi ile hazırlanmaktadır.

Amacımız; ilgili taraflara risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik ışık tutmak, alınabilecek tedbirler noktasında alternatifler üretmektir. Sitemizde yer alan bilgiler ile işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri nasıl kontrol altına almamız gerektiği vurgusuyla ülkemizdeki iş kazası ve meslek hastalıklarındaki artışların önüne geçilmesinde yardımcı olmaktır.

TERCİH OSGB olarak yeni bir dünya adına ilk adımı atıyoruz.